Sally Yoshida 公式ブログ

Q School Day3..

Today 71 Even total 74-71-71 +2 70t

tonikaku asuha Best na Golf wo shitekimasu !!

4 anda- demawareba Top 40 desu!!

I can do it !!
by sally-yoshida | 2006-12-15 22:00